Правна информация

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
Електронна поща: support@saal-digital.bg
Управляващи директори: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

Данъчен идентификационен номер за продажбите: DE 250012471
Местен съд Нюрнберг HRB № 40162

Правни известия, осигуряване на качеството, клаузи за изключване

Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че информацията, предоставена на нашия уебсайт, е правилна, актуална и пълна по всяко време, и затова я променяме или допълваме при необходимост текущо и без предварително уведомление. Независимо от това трябва да изключим всякаква гаранция, отговорност или гаранция за коректност, актуалност и пълнота. Това важи и за всички препратки, така наречените "хипервръзки", които предлагаме пряко или косвено на този уебсайт. Ние не можем да поемем никаква отговорност за съдържанието на такива външни сайтове, до които достигате чрез връзка или други препратки.

Освен това не носим отговорност за преки или косвени щети (включително пропуснати ползи), които могат да бъдат проследени до информация в тези външни уебсайтове. Съдържанието на този уебсайт е защитено с авторски права. Съдържанието на нашия уебсайт не може да бъде предавано на трети лица срещу заплащане. Авторските права също така забраняват съхраняването и възпроизвеждането на изображения или графики от нашия уебсайт.

Онлайн решаване на спорове (ОРС)

Предпочитаме да изясним проблемите ви директно с вас и затова не участваме в процедури за посредничество на потребители. Освен това не сме задължени да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен орган. Моля, свържете се директно с нас, ако имате някакви въпроси или проблеми. Можете да се свържете с нас чрез формулярите тук.

Комисията на ЕС предлага платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС). Повече информация можете да намерите тук https://ec.europa.eu/consumers/odr/.