Комплекти продукти

Комплекти продукти

Освен че продавате отделни фотопродукти, можете да създавате и продуктови комплекти и да ги добавяте към ценовата си листа. Това ви позволява да предлагате на клиентите си набор от фотопродукти и цифрови файлове на една цена.
Всички създадени от вас продуктови комплекти могат да бъдат намерени в менюто Продуктови комплекти в панела Продажби. Както и при ценовите листи, можете да ги променяте по всяко време и да създавате толкова, колкото ви е необходимо.

Product sets panel

Можете да създадете продуктов комплект от този панел, като щракнете върху Добавяне. Или от менюто за конфигуриране на ценова листа. В менюто Your Product sets (Вашите продуктови набори) ще видите възможност за създаване на нов такъв.

New product set button in price list editor

Щракването върху Нов ще изведе меню, в което можете да създадете продуктовия набор.

Product sets new menu

Ще трябва да му дадете Заглавие, което е предназначено само за вътрешна употреба и ще бъде видимо само за вас. Заглавие за публикуване, което е името, което ще има в галерията, където го активирате, можете да въведете същото, ако желаете. И Описание, което също ще бъде публично в галерията, в която го активирате.
След като сте попълнили основните настройки, можете да добавяте продукти към своя набор от продукти, като щракнете върху Добавяне. Ще бъде показан списък с всички налични фотопродукти. Можете да добавите колкото желаете продукти, като посочите техните характеристики.

List of products to add

Всеки избран продукт се добавя като списък в менюто на съответния продуктов набор. Това е мястото, където избирате количеството на всеки продукт, което да бъде включено във вашия продуктов набор.

Products added to product set

Когато приключите, щракнете върху Запазване. Създаденият продуктов набор ще бъде на разположение за активиране, когато конфигурирате ценова листа.

Product set added to price list with price

Когато конфигурирате ценовата листа и активирате набор от продукти, ще видите цената на набора от продукти. Тук можете да зададете една цена за целия комплект и бързо да проверите печалбата, която ще реализирате от него въз основа на цената, която сте му задали.