Продавайте проекта си

Продавайте проекта си

От Проекти изберете проекта, който искате да продадете. Вдясно ще се появи меню с различни опции.

Избран проект в панела на проекта

Ако проектът все още не е бил споделен, в списъка с Продажба на проект ще се вижда бутонът . Ако проектът ви вече е споделен, просто отворете Настройки за продажби. И в двата случая Настройки за продажби ще се появи менюто. За да продадете продукта, трябва да активирате Разрешаване на поръчката.

Разрешаване на поръчката в настройките на проектите

В сайта Настройки за продажби ще се покаже за продажбата на вашия проект. Тук можете да зададете продажната цена на продукта си и да проверите печалбата, която ще получите за него.

Търговски настройки

Ако планирате по-голям проект, можете да поискате специални условия. За повече информация прочетете статията Специални условия за проекти

Специални условия

Когато приключите, щракнете върху Запазете.

Ще видите, че статусът на галерията се е променил във вашия Проекти менюто.

Статус на проекта

Ако отворите споделената връзка, ще видите, че проектът е обявен за продажба на цената, която сте задали.

Изглед на проекта