Политика за поверителност за теста на продукта

1) Информация за събирането на лични данни и данни за контакт с администратора на данни

1.1 Оценяваме Вашето посещение и Ви благодарим за проявения интерес. По-долу Ви информираме за обработката на Вашите лични данни, когато използвате нашата оферта. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично.

1.2 Администраторът на данни, отговорен за обработката на данните на този уебсайт по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), е Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Германия, електронна поща: support@saal-digital.bg. Администраторът на данни е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или заедно с други лица взема решения относно целите и средствата за обработване на лични данни. Получателят на всякакви лични данни е Saal Digital Fotoservice GmbH. Предаване на трети лица не се извършва, ако не е посочено друго. Данните се предават на трети страни, доколкото сме задължени по закон или договор да го направим. Доколкото предаваме данни на трети страни, можете да видите това от съответните подраздели на тази декларация за защита на данните (напр. мениджър на експедиционни услуги). Освен това използваме и обработващи данни по договор. Доколкото личните данни се предават в рамките на обработката на поръчки, това става въз основа на договор за обработка на поръчки в съответствие с чл. 28 ОТ ОРЗД. Ако обработващият лични данни се намира в държава, която не е членка на ЕС (трета държава), ние гарантираме, че са налице подходящи гаранции в съответствие с чл. 44 и следващите от ОРЗД.

2) Събиране на данни, когато посещавате нашия уебсайт

Този уебсайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на лични данни и друго поверително съдържание (напр. поръчки или запитвания към администратора на данни). Можете да разпознаете криптираната връзка по символния низ "https://" и символа за заключване в реда на браузъра.

Когато използвате нашия уебсайт само за информационни цели, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставяте информация по друг начин, ние събираме само данните, които Вашият браузър предава на нашия сървър (т.нар. "лог файлове на сървъра"). Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да можем да ви покажем уебсайта:

- Посетеният от нас уебсайт
- дата и час в момента на достъпа
- Количество изпратени данни в байтове
- Източник/препратка, от който сте дошли на страницата
- Използван браузър
- Използвана операционна система
- IP адрес, използван в анонимна форма

Обработката се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия легитимен интерес за подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт. Данните няма да бъдат предавани или използвани по какъвто и да е друг начин. Въпреки това си запазваме правото да проверим впоследствие регистрационните файлове на сървъра, ако има конкретни признаци за незаконно използване.

3) Бисквитки

За да направим посещението ви на нашия уебсайт привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, ние използваме така наречените "бисквитки" на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето мобилно устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра (т.нар. сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашето крайно устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании (бисквитки на трети страни) да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки). Ако са зададени бисквитки, те събират и обработват специфична потребителска информация, като например данни за браузъра и местоположението, както и стойности на IP адреси в индивидуална степен. Постоянните "бисквитки" се изтриват автоматично след определен период, който може да варира в зависимост от "бисквитката".

В някои случаи "бисквитките" се използват за опростяване на процеса на поръчка чрез запазване на настройките (напр. запомняне на съдържанието на виртуална кошница за пазаруване за по-късно посещение на уебсайта).

Ако личните данни се обработват и от отделни бисквитки, прилагани от нас, обработката се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД или за изпълнение на договора, или в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, за да защитим нашите законни интереси за възможно най-добра функционалност на уебсайта и за удобен за клиента и ефективен дизайн на посещението на страницата.

Възможно е да работим с рекламни партньори, които ни помагат да направим нашия уебсайт по-интересен за вас. За тази цел на вашия твърд диск се съхраняват и "бисквитки" от фирмите партньори (бисквитки на трети страни), когато посещавате нашия уебсайт. Ако работим с гореспоменатите рекламни партньори, ще бъдете информирани индивидуално и поотделно за използването на такива бисквитки и за обхвата на събраната информация във всеки отделен случай в рамките на следващите параграфи.

Моля, имайте предвид, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете информирани за настройката на "бисквитките" и да вземете индивидуално решение за тяхното приемане или да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или по принцип. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на бисквитките. Това е описано в помощното меню на всеки браузър, където е обяснено как можете да промените настройките на бисквитките.

4) Обработка на данни за изпълнение на договор

В съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД личните данни се събират и обработват допълнително, ако ни ги предоставите с цел изпълнение на договор. Данните, които се събират, зависят от това кои данни са необходими за обработката на договора. Обикновено това включва име, фамилия, улица, номер на къща, пощенски код, град, адрес на електронна поща, телефонен номер и, по избор, титла и име на фирма. В отделни случаи също така банкови данни, предмет на поръчката и данни за изображения.

В този случай вашите данни ще бъдат обработвани от нас за срока на съществуващите договорни отношения с цел изпълнение на договора. След прекратяването на договорните отношения Вашите данни ще бъдат съхранявани от нас за още 3 години въз основа на легитимен интерес. Доколкото съществуват законови срокове за архивиране, окончателният срок за съхранение се основава на съответните спецификации.

Вашите данни за изображенията се съхраняват автоматично в Германия в продължение на 30 дни след качването им с цел създаване на фотопродукти в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Данните за изображенията ще бъдат използвани само за тази цел и няма да бъдат предавани на трети страни. След като поръчката ви бъде завършена и доставена, данните за изображенията ще бъдат съхранявани за производство до 4 седмици с цел обработка на евентуални жалби или повторни поръчки. В случай на оплакване този период ще бъде удължен с още 4 седмици.

5) Установяване на контакт

Когато се свързвате с нас (напр. чрез формуляр за контакт или електронна поща), се събират лични данни. Събират се титла, име, фамилия, адрес на електронна поща и по желание телефонен номер, номер на поръчка и качени изображения. В зависимост от формата или темата се събира допълнителна информация, както може да се види в съответния формуляр за контакт. Тези данни се съхраняват и използват изключително за целите на отговора на Вашето запитване или за връзка с Вас и свързаното с това техническо администриране. Правното основание за обработката на данните е нашият легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Ако контактът с Вас е насочен към сключване на договор, допълнителното правно основание за обработка е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. В този случай Вашите данни ще бъдат обработвани от нас за срока на съществуващите договорни отношения, необходими за изпълнението на договора. След прекратяването на договорните отношения с Вас данните Ви ще бъдат съхранявани от нас за още 3 години въз основа на нашия легитимен интерес. Доколкото съществуват законови срокове за архивиране, крайният срок на съхранение се основава на съответните спецификации.

5.1 Обработка на данни за прегледи на продукти

5.1.1 Цели и правно основание

В съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД (Основен регламент на ЕС за защита на данните), Вашата информация ще бъде предоставена на нашия отдел "Маркетинг и обслужване на клиенти" чрез регистрационния формуляр на страницата за регистрация на Experience Report или чрез регистрационния формуляр във Facebook или Instagram, за да можем да Ви разгледаме като кандидат в процеса на подбор. Освен това данните се използват за подобряване на нашите маркетингови дейности.

5.1.2 Събрани данни

  • Имейл адрес
  • Категория на фотоапарата

5.1.3 Продължителност на съхранението

Вашите данни ще бъдат изтрити от нас максимум 10 години след приключване на продуктовия тест, при условие че няма законови задължения за съхранение в противен смисъл. Данните се съхраняват, за да се гарантира качеството на услугата.

6) Използване на вашите данни за директна реклама

Данните за Вашите поръчки, както и поведението при използване на бюлетина и уебсайта, ще бъдат анализирани от нас, за да Ви предоставим възможно най-доброто съдържание. Това може да бъде например информация за цените или информация за нови продукти и може да бъде предадена като известия по електронна поща или като вложка в опаковката.

6.1 Абонамент за нашия бюлетин по електронна поща

Ако се абонирате за нашия бюлетин по електронна поща, ние ще Ви изпращаме редовно информация за нашите оферти. Единствената задължителна информация за изпращане на бюлетина е Вашият адрес на електронна поща. Посочването на допълнителни евентуални данни е доброволно и се използва, за да можем да се обърнем лично към Вас. За изпращането на бюлетина използваме т.нар. процедура за двойно съгласие. Това означава, че няма да ви изпратим бюлетин по електронна поща, докато не потвърдите изрично пред нас, че сте съгласни с изпращането на бюлетина. След това ще ви изпратим потвърдителен имейл, в който ще ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате бъдещи бюлетини, като кликнете върху съответната връзка.

С активирането на линка за потвърждение Вие ни давате съгласието си за използване на Вашите лични данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Когато се регистрирате за бюлетина, ние съхраняваме Вашия IP адрес, въведен от доставчика на интернет услуги (ISP), както и датата и часа на регистрацията, за да можем да проследим евентуална злоупотреба с Вашия имейл адрес в по-късен момент. Данните, събрани от нас при регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани изключително за целите на адресирането на реклами към вас чрез бюлетина. Можете да се откажете от абонамента за бюлетина по всяко време чрез връзката, предоставена в бюлетина, или като изпратите съобщение до администратора на данни, посочен по-горе. След отписването Ви Вашият имейл адрес ще бъде незабавно изтрит от нашия списък за разпространение на бюлетина, освен ако не сте дали изрично съгласие за по-нататъшно използване на Вашите данни или си запазваме правото да използваме данни в повече, което е разрешено от закона и за което Ви информираме в тази декларация.

6.2 Изпращане на бюлетина по електронна поща на съществуващи клиенти

Ако сте ни предоставили адреса си на електронна поща при закупуване на стоки или услуги, ние си запазваме правото редовно да Ви изпращаме по електронна поща оферти за подобни стоки или услуги от нашия асортимент. В съответствие с член 7, параграф 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕДЕП) и чл. 3 UWG (Закон срещу нелоялната конкуренция) не е необходимо да получаваме отделно съгласие от Вас за това. В тази връзка обработката на данни се извършва единствено въз основа на нашия легитимен интерес за персонализирана директна реклама съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Ако първоначално сте възразили срещу използването на вашия имейл адрес за тази цел, ние няма да ви изпратим имейл. Имате право да възразите срещу използването на Вашия имейл адрес за гореспоменатата рекламна цел по всяко време с действие за в бъдеще, като уведомите посочения в началото администратор на данни. За тази цел трябва да заплатите само разходите за пренос съгласно основните тарифи. След получаване на Вашето възражение използването на Вашия адрес на електронна поща за рекламни цели ще бъде прекратено незабавно.

7) Обработка на данни за обработка на поръчки

7.1 За обработката на вашата поръчка ние работим съвместно с няколко доставчици на услуги, които ни подпомагат изцяло или частично в изпълнението на сключените договори. Определени лични данни се предават на тези доставчици на услуги в съответствие със следната информация. Събраните от нас лични данни ще бъдат предадени на транспортната фирма, на която е възложена доставката в рамките на обработката на договора, доколкото това е необходимо за доставката на стоките. Данните за плащанията Ви ще бъдат предадени на упълномощената кредитна институция в рамките на обработката на плащанията, ако това е необходимо за обработката на плащанията. Ако се използват доставчици на платежни услуги, ние изрично ви информираме за това по-долу. Правното основание за предаването на данните е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

7.2 Използване на доставчици на платежни услуги

-Paypal
Ние предлагаме плащане чрез Paypal. Плащането се извършва от PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (наричана по-долу "PayPal"). За допълнителна информация относно закона за защита на данните, моля, вижте декларацията за защита на данните на PayPal: https://www.paypal.com/bg/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Ние предлагаме плащане с кредитна карта. Плащането се извършва от Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Бамберг, Германия. За допълнителна информация относно закона за защита на данните, включително информация за използваните кредитни агенции, моля, вижте декларацията за защита на данните на Computop: https://computop.com/uk/data-protection

- Novalnet AG
Ние предлагаме плащане чрез iDeal. Плащането се извършва от Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Германия. За допълнителна информация относно закона за защита на данните, включително информация за използваните кредитни агенции, моля, вижте декларацията за защита на данните на Novalnet: https://www.novalnet.com/privacy-policy/

8) YouTube (видеоклипове)

Интегрирахме компоненти на YouTube в този уебсайт. Оперативната компания на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

YouTube е интернет видеопортал, който позволява на издателите на видеоклипове да ги публикуват безплатно, а на други потребители да ги гледат, оценяват и коментират, също безплатно. YouTube дава възможност за публикуване на всички видове видеоклипове, поради което чрез интернет портала могат да бъдат достъпни както цялостни филмови и телевизионни програми, така и музикални клипове, трейлъри или видеоклипове, направени от самите потребители. Всеки път, когато извикате една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от нас и на която е интегриран компонент на YouTube (видеоклип от YouTube), интернет браузърът на вашата информационна система автоматично се подканва от съответния компонент на YouTube да изтегли от YouTube представяне на съответния компонент на YouTube. Допълнителна информация за YouTube можете да намерите на адрес https://www.youtube.com/yt/about/. В рамките на тази техническа процедура YouTube и Google получават информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от Вас.
Ако сте влезли в YouTube по същото време, YouTube разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещавате, когато извиквате подстраница, която съдържа видеоклип от YouTube. Тази информация се събира от YouTube и Google и се присвоява на вашия акаунт в YouTube.

YouTube и Google винаги получават информация чрез компонента на YouTube, че сте посетили нашия уебсайт, ако сте влезли в YouTube едновременно с извикването на нашия уебсайт; това се случва независимо от това дали сте кликнали върху видеоклип в YouTube или не. Ако не желаете тази информация да се предава на YouTube и Google, можете да предотвратите предаването, като излезете от профила си в YouTube, преди да влезете в нашия уебсайт.

Тези операции по обработка се извършват само ако сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от DS-GVO.

Можете да се запознаете с политиката за поверителност на YouTube на адрес https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

9) Маркетинг

9.1 Google Ads (Следене на конверсии) и Ремаркетинг

Използваме Google Ads Следене на конверсии и Ремаркетинг на този уебсайт, управляван от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. Google Ads е система за онлайн реклама, която ни позволява да промовираме и оптимизираме нашите услуги и продукти.

Чрез Google Ads Следене на конверсии и Ремаркетинг ние можем да проследим конкретни потребителски действия, които се извършват след кликване върху нашата реклама в Google Ads. Този инструмент ни позволява да измерим ефективността на нашите рекламни кампании, да оценим успеха на различни рекламни мерки и да подобрим нашия уебсайт и нашите рекламни дейности.

Рекламите се показват въз основа на търсените заявки на уебсайтове от рекламната мрежа на Google. Освен това използваме ремаркетинг списъци за реклами при търсене. Това ни позволява да персонализираме рекламни кампании за търсене за потребители, които вече са посетили нашия уебсайт. Чрез тези услуги можем да комбинираме нашите реклами с определени термини за търсене или да показваме реклами на предишни посетители, например рекламиращи услуги, които посетителите са разгледали на нашия уебсайт. Така можем да показваме реклами, базирани на интересите на потребителите, на други уебсайтове в рекламната мрежа на Google (като "Google реклами" в търсенето на Google или на други уебсайтове).

При всяко посещение на нашия уебсайт, където е интегриран компонент на Google Ads, се събира информация за действията, които извършвате, и се изпраща до Google за оценка на релевантността и ефективността на нашите реклами. Ако сте влезли в профила си в Google по същото време, тази информация се свързва директно с вашия акаунт в Google.

За следене на конверсиите се съхраняват бисквитки на вашето устройство, които изтичат след 30 дни. Имате възможност да възразите срещу съхранението на данни чрез следене на конверсиите, като деактивирате използването на бисквитки в настройките на вашия браузър.

Използването на Google Ads Следене на конверсии и Ремаркетинг се извършва само с вашето изрично съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а от GDPR. За повече информация относно поверителността при Google, моля посетете: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9.2 DoubleClick

Този уебсайт съдържа компоненти на DoubleClick от Google. DoubleClick е марка на Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия), под която се предлагат специални решения за онлайн маркетинг на рекламни агенции и издатели.

DoubleClick от Google предава данни към сървъра на DoubleClick при всяко впечатление, както и при кликове или други действия. Всяко такова прехвърляне на данни предизвиква заявка за бисквитка към вашия браузър. Ако браузърът приеме тази заявка, DoubleClick задава бисквитка на вашата IT система. Целта на бисквитката е да оптимизира и показва реклама. Бисквитката се използва, сред другото, за предоставяне и показване на реклами, релевантни за потребителя, и за създаване на доклади за рекламни кампании или за тяхното подобряване. Освен това бисквитката се използва за предотвратяване на многократно показване на една и съща реклама.

DoubleClick използва ID на бисквитка, което е необходимо за извършване на техничес

9.3 Microsoft Ads (преди Bing Ads)

Ние интегрирахме компоненти на Microsoft Advertising на този уебсайт. Microsoft Advertising се управлява от Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521.

Microsoft Advertising е система за онлайн рекламиране, която ни позволява да промотираме и оптимизираме нашите услуги и продукти. Чрез Microsoft Advertising, по-специално инструментите за Конверсия и Проследяване, можем да проследим определени потребителски действия, които се извършват след кликване на нашата реклама в Bing.

При всяко зареждане на една от индивидуалните страници на този уебсайт, управляван от нас и на който е интегриран компонент на Microsoft Advertising, информация относно извършените от вас действия се събира и предава на Microsoft за оценка на релевантността и ефективността на нашите реклами. Microsoft и ние можем да идентифицираме, че някой е кликнал на реклама, е бил пренасочен към нашето онлайн предложение и е достигнал предварително определена целева страница (така наречената страница за конверсия).

Освен това, с помощта на списъци за повторен маркетинг, създадени на базата на активността на посетителите на нашия уебсайт, можем да сегментираме целеви групи и след това да оптимизираме нашите рекламни кампании в Bing на базата на тези сегменти.

Тези процеси се извършват само ако сте дали своето изрично съгласие съгласно чл. 6 (1) буква a от Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване на Bing Ads, можете да деактивирате необходимата настройка за бисквитка в настройките на вашия браузър или да използвате страницата за отказ от Microsoft: choice.microsoft.com/en-GB/opt-out.

За допълнителна информация относно защитата на данните и използваните бисквитки от Microsoft Bing Ads, можете да намерите декларацията за поверителност на Microsoft на: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Microsoft ще съхранява данните за максимален период от 180 дни.

9.4 Meta

Ние използваме "Meta Conversion Tracking Pixel", както и "Custom Audience Pixel" на нашия уебсайт, предоставени от Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия (Facebook)).

"Meta Conversion Tracking Pixel" ни позволява да проследим поведението на потребителите след като са били пренасочени към нашия уебсайт след кликване върху реклама във Facebook, за да измерим ефективността на рекламите във Facebook за статистически и пазарни изследвания.

"Custom Audience Pixel" представлява малък код на JavaScript, който е интегриран във всички наши уеб страници и предлага различни функции за изпращане на специфични за приложението събития и потребителски дефинирани данни към Facebook. Използваме този пиксел, за да записваме информация за начина, по който посетителите използват нашия уебсайт. Пикселът улавя и изпраща информация относно настройките на браузъра на потребителя, хешираната версия на Facebook ID и посетения URL адрес към Facebook. Това ни позволява да насочваме отново нашите посетители за рекламни цели чрез реклами във Facebook, като създаваме реклами, насочени към определена аудитория.

Данните, събрани по този начин, са анонимни за нас, т.е. ние не виждаме личните данни на отделните потребители. Въпреки това, тези данни се съхраняват и обработват от Facebook и поради това ви информираме на базата на нашите познания. Facebook може да свърже тази информация с вашия Facebook акаунт и също така да я използва за собствени рекламни цели, съгласно Политиката за използване на данни на Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Можете да позволите на Facebook и неговите партньори да публикуват реклами във и извън Facebook. Също така може да бъде съхранен бисквитка на вашия компютър за тези цели.

Тези процеси се извършват само ако сте дали своето изрично съгласие съгласно чл. 6 (1) буква a от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Можете да възразите срещу събирането на вашите данни от Facebook Pixel или използването на вашите данни за показване на реклами във Facebook, като посетите следния адрес: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Ние гарантираме подходящостта на прехвърлянето на данни към трета страна, САЩ, чрез съгласие със стандартните договорни клаузи на ЕС.

10) Google Анализ

На нашите уебсайтове използваме Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Ireland Limited (https://about.google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). В този контекст се създават псевдонимизирани профили на използване и се използват „бисквитки“ (вж. точка „Бисквитки“). Генерираната от „бисквитките“ информация за използването на този уебсайт от Ваша страна, като напр.

  1. тип/версия на браузъра,
  2. използваната операционна система,
  3. URL адресът на препращане (предишната посетена страница),
  4. името на хоста на компютъра, от който се осъществява достъпът (IP адрес) и
  5. време на заявката към сървъра,

се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Информацията се използва за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за активността на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет, за целите на пазарните проучвания и проектирането на тези интернет страници в съответствие с изискванията. Тази информация може да бъде предадена и на трети страни, ако това се изисква по закон или ако трети страни обработват тези данни от наше име. В никакъв случай Вашият IP адрес няма да бъде обединен с други данни на Google. IP адресите се анонимизират, така че да не е възможно разпределянето им (IP маскиране).

Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт.

Тези операции по обработване ще бъдат извършени само ако сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от DS-GVO.

Освен това можете да предотвратите събирането на данните, генерирани от „бисквитката“ и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (вкл. Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате добавка за браузър (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg).

Като алтернатива на добавката за браузър, особено за браузъри на мобилни устройства, можете също така да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху следния линк: Деактивиране на Google Analytics. Ще бъде зададена бисквитка за отказ, която предотвратява бъдещото събиране на вашите данни при посещение на този уебсайт. Бисквитката за отказ е валидна само в този браузър и само за нашия уебсайт и се съхранява на Вашето устройство. Ако изтриете „бисквитките“ в този браузър, трябва отново да зададете „бисквитката“ за отказ.

Можете да прегледате политиката за поверителност на Google Analytics на следния адрес: следния.

11) Google Tag Manager

Ние използваме услугата Google Tag Manager на Google. "Google" е група от компании и се състои от Google Ireland Ltd (доставчик на услугата), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, както и Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ и други свързани с Google LLC компании.

Ние сме сключили споразумение за обработка на поръчки с Google. Google Tag Manager е спомагателна услуга и сама по себе си обработва лични данни само за технически необходими цели. Google Tag Manager се грижи за зареждането на други компоненти, които на свой ред могат да събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни.

Тези операции по обработване се извършват изключително при дадено изрично съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Допълнителна информация за Google Tag Manager, както и за политиката за поверителност на Google, можете да намерите на адрес: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) Анализ на уебсайта

12.1 Hotjar

Интегрирали сме компоненти на Hotjar на този уебсайт, за да статистически оценяваме данните от посетителите. Управляващата компания е Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Малта.

Hotjar е инструмент за анализ и обратна връзка, който анализира поведението и отзивите на потребителите на нашия уебсайт. Използвайки различни инструменти като Heatmaps, Conversion Funnels и анкети, можем да съберем информация като поведение при кликване, превъртане на страницата и други интеракции на посетителите на нашия уебсайт. Чрез използването на Hotjar можем да подобряваме и оптимизираме нашия уебсайт и предложенията ни. Повече информация за функциите на Hotjar можете да намерите тук.

При посещение на нашия уебсайт, Hotjar събира информация за Вашето потребителско поведение, например кои страници посещавате, колко време прекарвате на страницата и какви действия извършвате. Също така се събират технически данни като анонимизиран IP адрес, размер на екрана и информация за браузъра. Тези данни са анонимизирани и никога не се споделят директно с Hotjar.

Тези обработки се извършват само ако сте дали изричното си съгласие съгласно чл. 6 (1) буква а на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Имате възможност да деактивирате събирането на данни от Hotjar, като посетите страницата за отказ от Hotjar тук и изберете "Disable Hotjar". Повече информация за поверителността при Hotjar можете да намерите тук.

Hotjar съхранява събраните данни в продължение на 365 дни. След този период данните автоматично се изтриват.

12.2 Microsoft Clarity

Интегрирали сме компоненти на Microsoft Clarity на този уебсайт. Управляващата компания е Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ. Microsoft Clarity е инструмент за анализ на уебсайтове, който обработва данни, включително прехвърляне на данни към САЩ, където не съществува адекватно ниво на защита на данните. Microsoft използва Стандартни договорни клаузи, за да гарантира съответствие с европейските стандарти за защита на данните.

Всеки път, когато страница на нашия уебсайт с компоненти на Microsoft Clarity се достъпва, се стартира обработка на данни от Microsoft. Microsoft може да получава, обработва и използва информация относно използването на нашия уебсайт за анализ на потребителското поведение. Това може да включва информация като поведение при кликване, превъртане на страницата и други интеракции на посетителите на нашия уебсайт. Повече информация относно обработката на данни от Microsoft Clarity можете да намерите в изявлението за поверителност на Microsoft, налично тук.

Обработката се извършва само с изричното Ви съгласие съгласно чл. 6 (1) буква а на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Повече информация относно Стандартните договорни клаузи на Microsoft можете да намерите тук. Използването на Microsoft Clarity носи рискове поради предаването на данни към държави без адекватно ниво на защита на данните в ЕС, но Microsoft се ангажира да спазва европейските стандарти за защита на данните.

Microsoft съхранява събраните данни за период от 30 дни. След този период данните автоматично се изтриват.

13) Права на субекта на данни

13.1 Приложимото законодателство за защита на данните ви предоставя всеобхватни права на субекти на данни (право на информация и намеса) по отношение на администратора на данни за обработката на вашите лични данни, за които ви информираме по-долу:

- Право на информация съгласно чл. 15 ОТ ОРЗД: По-специално, имате право на достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, целите на обработката, категориите обработвани лични данни, получателите или категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение или планирания период на съхранение, критериите за определяне на продължителността на съхранението, наличието на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, възражение срещу обработката, подаване на жалба до надзорен орган, произхода на Вашите данни, ако те не са събрани от нас от Вас, наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и, когато е приложимо, смислена информация за използваната логика и обхвата, отнасящ се до Вас, и желаните ефекти от това обработване, както и правото Ви да бъдете информирани за гаранциите, предоставени в съответствие с член 46 от ОРЗД за предаването на Вашите данни на трети държави;

Право на коригиране съгласно член 16 от ОРЗД: Имате право на незабавно коригиране на неверни данни, отнасящи се до Вас, и/или на попълване на непълните Ви данни, съхранявани от нас;

- Право на изтриване съгласно чл. 17 ОТ ОРЗД: Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, ако са изпълнени изискванията на чл. 17, ал. 1 от ОРЗД. Това право обаче не се прилага, по-специално ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;

- Право на ограничаване на обработването съгласно чл. 18 ОТ ОРЗД: Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, докато се провери точността на оспорените данни, ако откажете да изтриете данните си поради недопустимо обработване на данни и вместо това поискате ограничаване на обработването на данните си, ако данните Ви са необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции, след като вече не се нуждаем от тези данни след постигане на целта или ако сте подали възражение поради Вашата конкретна ситуация, докато все още не е ясно дали нашите законни основания имат предимство;

- Право на информация в съответствие с чл. 19 от ОРЗД: Ако сте упражнили правото си да поискате от администратора на данни да коригира, изтрие или ограничи обработването, той е длъжен да информира всички получатели, на които са били разкрити личните данни, отнасящи се до Вас, за тази корекция или изтриване на данните или за ограничаване на обработването, освен ако това се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Вие имате право да бъдете информирани за тези получатели.

- Право на преносимост на данните съгласно чл. 20 ОТ ОРЗД: Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, актуален и пригоден за машинно четене формат или да поискате прехвърлянето им на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо;

- Право да оттеглите съгласието, дадено съгласно чл. 7, ал. 3 ОТ ОРЗД: Имате право да оттеглите веднъж даденото съгласие за обработване на данни по всяко време с действие за в бъдеще. В случай на оттегляне на съгласието ние незабавно ще изтрием съответните данни, освен ако по-нататъшното обработване може да се основава на правно основание за обработване без съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето. Оттеглянето може да бъде извършено чрез съобщение до данните за контакт на отговорното лице;

- Право на обжалване съгласно член 77 от ОРЗД: Ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава ОРЗД, имате право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка, в която пребивавате, работите или в която подозирате, че е извършено нарушение, без да се засягат други административни или съдебни ре

13.2 ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

АКО В РАМКИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАШ ПРЕОБЛАДАВАЩ ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ТАЗИ ОБРАБОТКА С ДЕЙСТВИЕ ЗА В БЪДЕЩЕ НА ОСНОВАНИЯ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ВАШАТА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ.

АКО УПРАЖНИТЕ ПРАВОТО СИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ЩЕ СПРЕМ ОБРАБОТКАТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ДАННИ. ЗАПАЗВАМЕ СИ ОБАЧЕ ПРАВОТО НА ПО-НАТАТЪШНА ОБРАБОТКА, АКО МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ УБЕДИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, ЗАСЛУЖАВАЩИ ЗАЩИТА, ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ АКО ОБРАБОТКАТА СЛУЖИ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ.

АКО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВАС, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА. МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВОТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ГОРЕ.

АКО УПРАЖНИТЕ ПРАВОТО СИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ЩЕ СПРЕМ ДА ОБРАБОТВАМЕ СЪОТВЕТНИТЕ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНАТА РЕКЛАМА.

14) Продължителност на съхранението на личните данни

Продължителността на съхранението на личните данни се определя от съответния законов период на съхранение (напр. търговски и данъчни периоди на съхранение). След изтичането на този период съответните данни ще бъдат рутинно изтрити, при условие че вече не са необходими за изпълнението или започването на договора и/или вече няма легитимен интерес от наша страна за по-нататъшното им съхранение.

15) Промени в декларацията за защита на данните

Запазваме си правото от време на време да адаптираме тази декларация за защита на данните, така че тя винаги да отговаря на актуалните законови изисквания, или да въвеждаме промени в нашите услуги в декларацията за защита на данните, напр. при въвеждането на нови услуги. Тогава новата декларация за защита на данните ще се прилага при следващото Ви посещение.

16) Приложимост

Този превод е само за информационни цели и не е правно обвързващ документ. Оригиналните разпоредби са изложени в оригиналната версия на немски език.

Длъжностно лице по защита на данните

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Д-р Кристиан Шидек и партньор
Prymstraße1
97070 Würzburg
Електронна поща: info@thales-datenschutz.de

Надзорен орган

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Статус: 26.10.2023