Софтпроверка в Lightroom, Photoshop и други програми

Софтпроверка в Lightroom, Photoshop и други програми

Тук ще намерите информация за това как да настроите мека проба в Lightroom и Photoshop. Даваме ви и съвети дали можете да използвате софтпробата и в други програми.

Инсталиране на профила

Първо трябва да изтеглите съответния профил за вашия продукт. Можете да намерите нашите ICC профили тук, във формат ZIP. След като изтеглите файла, разархивирайте го и импортирайте профила:

macOS: Копирайте профила в папката Library > ColorSync > Profiles
Windows: Щракнете с десния бутон на мишката върху профила и изберете Install Profile (Инсталиране на профил)

В никакъв случай профилът не трябва да бъде вграден във файла. Данните за изображенията трябва да ни бъдат изпратени в RGB, независимо от това кой продукт сте избрали.

Софтпроба в Lightroom Classic

Soft proof е наличен за RGB профили. Моля, обърнете внимание, че CMYK профилите (като акрилно стъкло, метален печат, PVC пенопласт, платно и т.н.) могат да се използват само за софтпроба във Photoshop.

1 Настройки за мека проба

В Lightroom щракнете върхуDevelop (Разработване) в лентата с менюта и изберете квадратчето Soft Proofing (Софтпроучване). Фонът ще стане бял, което показва, че сте в режим Soft proofing (мека проба). Можете също така да видите Proof Preview в горния десен ъгъл.

Горно меню на Lightroom

Бутон за отметка за мека проверка в Lightroom

Преглед на меката проба в Lightroom

В дясната колона ще се появи менюто Soft proofing (Мека проба ). Изтеглете надолу менюто Profile (Профил) и изберете Other (Други). Ще се отвори прозорец, показващ инсталираните ICC профили. Поставете отметка в квадратчето на цветовия профил, който искате да използвате, и натиснете OK.

Полето за профил под хистограмата ще се промени, за да покаже току-що добавения ICC профил. Настройките трябва да бъдат зададени в съответствие с активния ICC профил. Можете да проверите това на нашата страница за ICC профили.

Например за ICC профила Glossy Poster (Гланциран плакат) трябва да се зададе Intent (Намерение) на relative (относително) и да се махне отметката от квадратчето Simulate Paper & Ink (Симулиране на хартия и мастило ).

ICC профил Saal Digital в Lightroom

След като са зададени всички настройки на съответния ICC профил и докато е поставена отметка в квадратчето Soft Proofing, снимката ще бъде показана в съответствие с цвета на този профил. Всички корекции на снимката трябва да се правят при активирана функция Soft Proofing, тъй като това ще бъде резултатът от крайния продукт.

2 Експортиране на готовото изображение

Ако изображението ви е показано правилно с меката проба и изглежда така, както искате, вече сте готови да експортирате изображението си. Отидете на File (Файл) > Export (Експортиране) и въведете желаните настройки.
Моля, обърнете внимание, че настройките на файла трябва да са в RGB цветово пространство под цветово пространство и че не трябва да се задава профил SaalDigital!

Настройки на файла в Lightroom

Софтпроба във Photoshop

Софтпробата е налична във Photoshop за профилите RGB и CMYK.

1 Настройки на Soft proof

Импортирайте изображението, което искате да визуализирате, във Photoshop. За да отворите диалога Soft proof (Софтпроба), щракнете върху бутона View (Преглед) в горното меню и изберете Proof setup (Настройка на пробата) > Custom (Потребителска).

Меню за настройка на пробната версия във Photoshop

Ще се появи прозорецът Custom Proof Condition (Потребителско условие за доказване ). Под Device to simulate (Устройство за симулиране) изберете ICC профила, който сте изтеглили и искате да тествате. Останалите настройки трябва да бъдат попълнени според нуждите на всеки профил. Те могат да бъдат проверени на нашата страница за ICC профили.

Например за ICC профила FineArt Baryta трябва да се премахне отметката от Preserve RGB Numbers (Запазване на RGB числата), Rendering Intent (Начин на възпроизвеждане) да се зададе като Relative Colorimetric (Относителна колориметрия), да се маркира Black Point Compensation (Компенсация на черната точка) и да се премахне отметката от Simulate Paper Colour (Симулиране на цвета на хартията).

Меню за персонализиране на условията за проверка във Photoshop

Щракнете върху Save (Запази), за да запазите добавения профил с всички попълнени параметри. Щракнете върху OK, когато приключите. Активният цветови профил във Photoshop сега е този, който току-що сте добавили.

Изображението ще бъде показано в съответствие с цветовите настройки на този инсталиран профил и това ще бъде резултатът от крайния продукт. Всички корекции трябва да се правят с активиран ICC профил като мека проба.

Чрез опцията View (Изглед) > Proof Colours (Цветна проба) вече можете да видите изображението със или без профила. Като алтернатива можете да активирате или деактивирате профила чрез бързата клавишна комбинация Ctrl + Y (Windows) или Cmd + Y (macOS).

Photoshop преглед на пробни цветове

Моля, обърнете внимание, че профилите за някои от нашите продукти, като например Wall Art и картички, са CMYK, които ще бъдат само симулирани. Ще трябва да ни изпратите изображенията си в RGB.

2 Запазване на окончателното изображение

Ако сте доволни от цветовете на изображенията си, запазете ги и те ще са готови за печат. Можете да ги използвате в нашия софтуер за дизайн Saal или в онлайн магазина.

Мога ли да използвам меката проба в други програми?

По принцип препоръчваме да използвате Lightroom и Photoshop за софтпроба. В някои случаи настройките, необходими за най-точното възпроизвеждане на цветовете, не могат да бъдат направени в други програми.

Capture One Pro:

Нашите ICC профили могат да бъдат избрани след инсталиране чрез View > Proof display for profile( Преглед > Показване на профил за корекция). Други важни настройки обаче, като приоритет на визуализация, компенсация на черната точка или симулация на цвета на хартията, за съжаление не могат да бъдат направени за съответния ICC профил. Поради това не препоръчваме използването на функцията за мека корекция на Capture One за нашия работен процес. Без необходимите настройки не може да се гарантира точността на цветовете.

Affinity Photo:

След инсталиране нашите ICC профили могат да бъдат избрани като профил за корекция чрез Настройки > Мека корекция. След това изображението ще се появи в меката проба. Въпреки че могат да се задават Render Intent (Намерение за изобразяване) и Black Point Compensation (Компенсация на черната точка), липсва функцията Simulate Paper Colour (Симулиране на цвета на хартията ).

Photoshop Elements:

За съжаление, функцията Soft proof не е налична.