Softproof и ICC профил

Softproof и ICC профил

Точното възпроизвеждане на цветовете е от решаващо значение както в цифровия, така и в аналоговия свят, независимо дали изображенията се показват на екрана или се произвеждат. За да се гарантира правилното и точно възпроизвеждане на цветовете, могат да се използват мека проба и ICC профили.

Софтпробирането е процес, който може да се използва за оценка на колориметричния изход на цифрови производствени данни на монитор. С помощта на специален софтуер и ICC профили можете предварително да видите как ще изглеждат изображенията ви върху продукта. Това ви позволява да идентифицирате и коригирате всички отклонения или цветови промени, преди да бъде произведен крайният фотопродукт.

Дори и с най-съвременната технология за експониране, крайният продукт никога няма да съответства на яркостта и блясъка на монитора. Затова е важно да настроите дисплея на монитора си по подходящ начин, за да можете да прецените как ще изглежда крайният продукт.

Какво представлява профилът ICC?

Профилът ICC (International Color Consortium) е файл, който съдържа информация за това как трябва да се изобразяват цветовете на определено устройство, като например монитор, принтер или фотоапарат. Той описва характеристиките на цветовото пространство на устройството и дава възможност за точно съчетаване на цветовете между различни устройства. Използването на ICC профили гарантира последователно и точно възпроизвеждане на цветовете и осигурява точен предварителен преглед на крайния фотопродукт.

Как да използвам ICC профилите и меката проба

За да създадете мека проба, ще ви е необходим софтуер, който поддържа мека проба, например Adobe Photoshop или Lightroom. Освен това добре настроеният и идеално калибриран монитор е много важен, за да се осигури точно възпроизвеждане на цветовете.

Вграждане на цветови профили

Трябва да се внимава при вграждането на цветови профил във файл. За мека корекция ICC профилът не трябва да се вгражда във файла. Вместо това файловете с изображения трябва да са в правилното цветово пространство, като sRGB, Adobe RGB (1998) или ProPhoto RGB, и за крайния фотопродукт трябва да се използва подходящият ICC профил. Това ще гарантира точното възпроизвеждане на цветовете и ще предотврати промяната им по време на производствения процес.

ICC профили от нас за вас

За всички наши фотопродукти предоставяме специално разработен ICC профил, който е точно съобразен с крайния продукт. Това ни позволява да осигурим точно и последователно възпроизвеждане на цветовете, което съответства на желания резултат.

Можете да изтеглите всички ICC профили като ZIP файл. Настройките и ICC профилът за всяка повърхност можете да намерите в раздел Повърхности и ICC профили:

Фотокнига и Професионална линия:

Корица на Photobook Professional Line:

Портфолио албум:

Фоторазпечатки:

Photo Prints XT:

Фотокомплекти:

Пакети за печат:

Фото стикери:

Картини за стена:

Фотоплакети:

Плакати:

FineArt (плакати и отпечатъци):

Фотокалендар:

Карти и Minileporellos:

Пощенски картички:

Ретро отпечатъци:

Брошури със снимки, фотолистове, флаери:

Визитни картички: