Вашите разплащания

Вашите разплащания

Порталът Saal Photo не получава комисиона от продажбата на вашите изображения. Това означава, че печалбата от продажбата на вашите изображения отива изцяло при вас.

За цифровите файлове определената от вас абсолютна цена ще бъде кредитирана изцяло, а за фотопродуктите ще бъде кредитирана, като се приспаднат разходите за създаване на фотопродукта.

Примерни изчисления

Например, ако цената на продукта е 200 лв и решите да определите печалба от 30%, продажната цена ще бъде 260 лв, а вашата печалба ще бъде 60 лв. Фотопорталът не прилага никаква такса.

Продажна цена: 260 лв
Цена на продукта: 200 лв
Вашата печалба: 60 лв

Препродавач:
Освен това, ако решите да надстроите акаунта си до професионален акаунт в Saal Digital, ще получите 35% отстъпка от всички продукти. Продължавайки с предишния пример, ако цената на един продукт е 200 лв и зададете печалба от 35%, оставяйки продажна цена от 260 лв, печалбата ви ще бъде 130 лв. Това са 60 лв от избраната печалба и 70 лв, представляващи 35% отстъпка от Вашия професионален акаунт в Saal Digital.

Продажна цена: 260 лв
Цената на продукта: 140 лв
Вашата печалба: 130 лв

Изплащане:

Датата, на която сумата на печалбата ви ще бъде преведена по сметката ви за изплащане, можете да намерите в раздел " Вашите разплащания" в панела " Продажби ". Там ще намерите и цялата подробна информация за Вашите приходи, групирани по месеци.

Ще намерите преглед за всеки месец и можете да изтеглите директно кредита.

Печалбата ще бъде кредитирана по метода за изплащане, който сте посочили в раздела " Метод на плащане " в рамките на " Сметки".