Управление на проекти

Управление на проекти

Проектите ви могат да се запазват локално на вашето устройство и в облака, ако имате акаунт и сте влезли в него. Това ви позволява да проектирате продуктите си със собствено темпо или да ги запазвате за бъдещи поръчки.

Запазване на проект

Проектирана фотокнига

От дизайнера, като щракнете върху бутона Save (Запази) в горното меню, ще се появи прозорец, в който можете да въведете име на проекта. След като го напишете, щракването върху бутона Запази ще запази проекта локално на устройството. Щракването върху Save online (Запази онлайн) запазва проекта в Saal Cloud и го прави достъпен от всяко устройство чрез онлайн дизайнера. Трябва да имате акаунт и да сте влезли в него, за да запазите онлайн. Обърнете внимание, че проектите, запазени онлайн, се запазват и локално.

Прозорец

Ако проектът ви вече е бил запазен, щракването върху Запазване ще покаже същия прозорец с името, дадено на проекта. Щракнете отново върху Запазване, за да запазите направените промени. Ако името е променено, например чрез добавяне на числото 02, копие на проекта ще бъде записано с новото име, като оригиналният проект ще остане непокътнат.

Всички запазени проекти, независимо дали са онлайн или локални, са достъпни в папката Projects (Проекти). Достъпът до тази папка е възможен от дизайнера чрез щракване върху този бутон в горното меню или при стартиране на софтуера чрез щракване върху бутона Projects (Проекти) в дясното меню.

Папка "Проекти

Всички запазени проекти могат да се управляват от тази папка. Възможно е да търсите проекти по име, като използвате полето за търсене в горната част на папката. Всеки проект се показва с информацията за продукта и заглавието, под което е бил запазен. Опциите за управление на всеки проект са показани вдясно.

Ако проектът е бил запазен на вашето устройство, ще се появи бутонът Save online (Запази онлайн). Ако щракнете върху него, след като влезете в системата, проектът ще бъде качен в облака и статусът на проекта ще се промени на Saal Cloud. Това означава, че освен на устройството, на което е създаден, проектът ще бъде запазен и в Облака, в акаунта, в който сте влезли.

Записване на няколко проекта в менюто Проекти

Щракването върху иконата на кошчето вдясно от проекта ще изтрие запазения проект както локално, така и онлайн.

За да отворите даден проект в дизайнера, щракнете върху самия проект или върху бутона с гаечен ключ вдясно от проекта.

Архивиране

Софтуерът ви позволява да получите достъп до по-стари версии на запазените проекти, ако е необходимо. За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху проект в папката Проекти. Ще се появи меню с опции като Редактиране, Експортиране, Изтриване и Архивно копие. При задържане на мишката върху опцията Резервно копие ще се покаже списък с наличните резервни версии заедно със съответните им дати на запазване. Щракването върху резервна версия ще я отвори в интерфейса на Дизайнера. След редактиране се препоръчва да запазите модифицираната версия под друго име за бъдеща справка.

Показва се резервно копие

Експортиране на проекти

Възможно е да експортирате проекта като предварителен преглед, за да може да бъде споделен преди отпечатване, или да експортирате програмния файл, за да го стартирате на друго устройство. От софтуера за настолни компютри щракнете върху бутона Share (Споделяне) в горното меню и ще се появят опциите.

Щракване върху бутона Share (Споделяне), появяват се опции за експортиране

Експортиране на PDF преглед

Тази опция ви позволява да експортирате PDF версия на проекта, която може да бъде споделена като предварителен преглед. Възможно е да добавите воден знак към PDF файла за предварителен преглед. В менюто Settings (Настройки), под заглавието Watermark (Воден знак), се появява текстово поле. Ако опцията PDF export: show watermark (Експортиране на PDF: показване на воден знак ) е разрешена, текстът, въведен в текстовото поле за воден знак, ще се използва като воден знак при експортирането на PDF файла за предварителен преглед. Моля, имайте предвид, че PDF файлът за предварителен преглед не е файл с пълна разделителна способност и е предназначен да се използва само за предварителен преглед.

Активна опция за воден знак за PDF

Експортиране на проекта

Избирането на тази опция ще експортира SSWPR файл, съответстващ на програмата. Този файл може да бъде отворен на друго устройство с инсталиран десктоп софтуер.

Бутон Export Project (Експортиране на проект) в менюто Projects (Проекти)

От папката Project (Проект) също така е възможно да експортирате SSWPR файл, като щракнете върху бутона Export project (Експортиране на проект) вдясно от проекта. Ще се отвори прозорец, в който можете да изберете къде и под какво име да бъде запазен SSWPR файлът, съответстващ на проекта.

Импортиране на проект

За да импортирате проект, щракнете върху бутона Import Project (Импортиране на проект) в горния десен ъгъл на папката Project (Проект) и изберете SSWPR файла, който искате да импортирате. След като бъде импортиран, проектът ще се появи в менюто Projects (Проекти).