Управление на файлове

Управление на файлове

Формати на файловете

Sswpr или sswprm

Проектите ви се записват в тези файлови формати, когато се експортират. Те могат също така да бъдат импортирани отново в тези формати.Ако желаете да запазите проектите си, препоръчваме ви да експортирате проекта от софтуера, тъй като проектите във файлове sswp не съдържат данни за изображенията.

sswp, sswpm, sswpi и sswpc

Тези файлови формати се използват само вътрешно в софтуера и не са подходящи за обмен между различни инсталации на софтуера.

Място за съхранение

Местоположението на софтуера и вашите файлове може да бъде намерено в Предпочитания. Отворете Предпочитанията (намират се чрез зъбното колело), потърсете Paths (Пътища) и след това щракнете върху Projects folder (Папка с проекти).

В папката Projects (Проекти) ще видите папка, наречена images (Изображения). Тази папка съдържа всички изображения, свързани с проектите. Моля, обърнете внимание, че премахването на изображения от тази папка може да доведе до незавършени проекти, които не могат да бъдат поръчани.