Системни изисквания

Системни изисквания

Microsoft Windows

  • x86-съвместим процесор с тактова честота поне 2,33 GHz или Intel Atom™ с тактова честота поне 1,6 GHz за устройства от клас netbook.
  • Microsoft Windows 8.1 Classic, Windows 10, Windows 11
  • 512 MB RAM (препоръчително 2 GB)

Mac OS X

  • Intel® Core™ Duo 1,83 GHz или по-бърз, Apple M1
  • Mac OS X версия 10.9 или по-висока
  • 512 MB RAM (препоръчително 1 GB)

В случай че софтуерът ви е блокиран от защитна стена, моля, деблокирайте следните портове:

  • 443 (https)
  • 80 (http)