Системни изисквания

Системни изисквания

Microsoft Windows

  • x86-съвместим с поне 1 гигахерц (GHz) или по-бърз процесор
  • Microsoft Windows Windows 10, Windows 11
  • 1 GB RAM (препоръчително 2 GB)

Mac OS X

  • Intel® Core™ Duo 1,83 GHz или по-бърз, Apple M1/M2
  • Mac OS X версия 10.12.6 или по-висока
  • 2 GB RAM (препоръчително 2 GB или повече)

В случай че софтуерът ви е блокиран от защитна стена, моля, деблокирайте следните портове:

  • 443 (https)
  • 80 (http)