Меню на участниците

Меню на участниците

Това меню предоставя изчерпателен списък на всички участници във фотозадачата. Достъпът до него се осъществява чрез щракване върху бутона Участници в дясната колона в рамките на дадена фотозадача. Подробната информация се показва в таблица, както следва:

Дата: Показва датата, на която участникът е бил регистриран.
Участник: Посочва името на участника.
Пълно име: Показва пълното име на лицето, което е регистрирало участника, което съответства на клиента
Галерия: Посочва групата, в която е регистриран участникът. Тя е свързана с дадена галерия. Щракването върху нея ще отвори съответната галерия.
Електронна поща: Показва имейл адреса на клиента, свързан с участника.
Улица: Показва адреса на клиента, ако е посочен такъв.
Пощенски код: Показва пощенския код, въведен от клиента, ако е посочен.Град: Показва града на клиента, ако е посочен такъв.

Меню на участника в рамките на Photo Job

В дясната колона ще откриете следните функции: 1:
Импортиране на участници (CSV): Позволява ви да импортирате CSV файл с всички данни на участниците. За повече информация прочетете статията Импортиране чрез CSV.
Изтегляне на примерни файлове: Изтегляне на CSV файл като пример.
Нулиране на всички: Изтрива всички участници и техните данни. Имайте предвид, че това действие е необратимо.
Изтегляне на csv файл: Позволява ви да изтеглите CSV файл, съдържащ всички регистрирани контакти.

Обърнете внимание, че при достъп до менюто Participant (Участник) в рамките на група вътре във фотозадачата ще бъдат показани само участниците от тази група.