Коментари

Коментари

Можете да конфигурирате и разрешите коментарите за вашите проекти. Това ви позволява да получавате обратна връзка директно от клиентите си, което прави работата ви по-ефективна и ви спестява време. За да разрешите коментари за даден проект, отидете в настройките на проекта и изберете проекта, за който искате да разрешите коментари. Настройките на проекта ще намерите в дясното меню или като щракнете върху бутона с три точки върху проекта.

В настройките на проекта ще намерите опцията за активиране на коментарите. След като активирате, ще трябва да кликнете върху Запазване. Моля, обърнете внимание, че проектът трябва да бъде споделен, за да могат потребителите да оставят коментари.

Comment option in project settings

Когато отворите споделената връзка на проекта, ще видите, че вече е възможно да се добавят коментари към проекта.

Comment in project

Когато бъде направен коментар, в панела Проекти ще се появи и известие Коментари, което ще ви уведоми, че е направен коментар към него.

Comment icon in Project panel