Коментари

Коментари

Можете да конфигурирате и разрешите коментарите за вашите проекти. Това ви позволява да получавате обратна връзка директно от клиентите си, което прави работата ви по-ефективна и ви спестява време. За да разрешите коментари за даден проект, отидете в настройките на проекта и изберете проекта, за който искате да разрешите коментари. Настройките на проекта ще намерите в дясното меню или като щракнете върху бутона с три точки върху проекта.

Изведени опции на проекта

В настройките на проекта ще намерите опцията за активиране на коментарите. След като ги активирате, ще трябва да щракнете върху бутона Запази. Моля, обърнете внимание, че проектът трябва да бъде споделен, за да могат потребителите да оставят коментари.

Опция за коментари в настройките на проекта

Когато отворите споделената връзка на проекта, ще видите, че вече е възможно да се добавят коментари към проекта.

Коментар в проекта

Когато е направен коментар, в панела Проекти ще се появи и известие Коментари, което ще ви информира, когато е направен коментар към него.

Икона за коментар в панела на проекта