Проект за преглед

Проект за преглед

За многостранични фотографски продукти, като фотокниги, картички или календари, ще трябва да прегледате всички страници, преди да ги добавите в количката си. Така ще се уверите, че резултатът е такъв, какъвто искате. Страниците, които не са прегледани, са подчертани в червено за по-лесно разпознаване. Просто щракнете върху тях, за да проверите дали всички елементи са според изискванията. Освен това, ако някоя от страниците не е прегледана, при опит да добавите проекта в количката си ще се появи предупредително съобщение, което ще ви подкани да прегледате всички страници.

За да се улесни процесът на преглед, в дясната колона ще се вижда бутонът Преглед на проекта, който показва всички страници, които трябва да бъдат прегледани.

Преглед на проекта

Освен това, ако софтуерът идентифицира потенциални проблеми, като например празни полета за изображения, текстови полета или празни страници, те ще бъдат подчертани в колоната Review Project (Преглед на проекта), преди да бъдат добавени в количката. За всеки идентифициран проблем ще бъдат предоставени различни решения:
Прегледът ви отвежда до конкретната страница за проверка, което ви позволява да разгледате проблема.
Delete (Изтриване) се появява, когато се забележи празно поле за изображение или текстово поле. Щракването върху него ще премахне идентифицирания празен елемент.
Игнориране е налично, ако е открита празна страница. Щракването върху Игнориране ще премахне този проблем от колоната Преглед на проекта.
Моля, изберете подходящата опция, за да сте сигурни, че проектът ви отговаря на вашите очаквания. След като всички страници бъдат прегледани, в менюто Review project (Преглед на проекта) ще се появи бутонът Add to Cart (Добавяне в кошницата), което ще ви позволи да продължите уверено.