Прилагане на филтри

Прилагане на филтри

Възможно е да направите корекции на цветовете на изображенията и обектите в даден фотопродукт, като приложите филтри. По този начин е възможно да се направят някои окончателни корекции на контраста, цвета и наситеността на обектите, след като те са поставени, без да се напуска софтуера Saal Digital.

За да приложите филтри към даден обект, е необходимо да го изберете и да щракнете върху бутона Filters (Филтри), който се появява вдясно, с което се отваря менюто с различните инструменти.

Чрез промяна на стойността на Brightness (Яркост) е възможно да се увеличи яркостта до 100, което е максималната бяла точка, или да се намали до -100, което е максималната черна точка. Освен че може да се прилага към изображения, това може да бъде много полезно, например за преобразуване на черен клипарт в бял чрез увеличаване на яркостта до максималната ѝ стойност и обратно, за преобразуване на бял клипарт в черен чрез намаляването ѝ.

Filter applied to clipart, brightness increased

Промяната на стойността на контраста ще увеличи или намали контраста на обекта, започвайки от 0, като минималната стойност е -200 , а максималната - 500.Промяната на стойността на наситеността ще промени интензивността на цвета. Намаляването на стойността до 0 ще направи изображението или обекта черно-бял. Наситеността може да се увеличи до 300.

Filters applied to image

Промяната на стойността Hue (Оттенък) променя тона на изображението. Това ви позволява леко да коригирате тона на изображението, ако е необходимо, или да създадете артистичен тон на снимката. В полето Цвят се избира цвят, който да оцвети избрания обект. Интензивността на цвета може да се регулира чрез промяна на стойностите в полето Colourization (Непрозрачност). Като променяте полетата Hue (Оттенък) и Colourization (Оцветяване), можете да променяте оттенъка на полетата за запълване на клипарт и текстура, за да постигнете цветова хармония в дизайна на фотопродукта.

Colourization filter applied to clipart

По подразбиране някои опции на шаблона на филтъра се показват под инструментите. Щракването върху тях автоматично ще ги приложи към избрания обект. Ако щракнете върху бутона Random (Случаен избор) в горното меню, всички параметри ще бъдат избрани на случаен принцип. Това е много полезно за получаване на творчески резултат или за вдъхновяващо редактиране. И в двата случая е възможно да се правят промени в автоматично настроените параметри. Натискането на бутона Reset (Нулиране) ще върне обекта към първоначалните му стойности.

Както и при кадрите, маските и сенките, веднъж зададени, филтрите могат да се прилагат към няколко обекта едновременно. Можете да ги приложите към всички обекти на текущата страница или към всички елементи в проекта, като натиснете бутона Към всички.

 

Вашите езикови настройки не съответстват на езика на този уебсайт. Моля, изберете:

Вашите езикови настройки не съответстват на езика на този уебсайт. Моля, изберете: