Отпечатъци

Отпечатъци

В раздела за снимки ще намерите много различни продукти, като например фоторазпечатки, разпечатки FineArt, паспортни снимки, комплекти снимки и много други. Научете как да поръчате тези продукти в насипно състояние или поотделно.

Меню "Софтуер

След като сте избрали артикул в раздела Избор на продукти, ще се отвори прозорец с три различни менюта. Можете да промените размера на менюто, като поставите курсора на мишката върху ръба на менюто и когато курсорът се промени на двуглава стрелка, щракнете и задръжте бутона на мишката. Оттам можете лесно да промените размера на менюто, като го плъзнете, за да стане по-голямо или по-малко.

Прозорец за поръчка на продукти

Меню "Източници на изображения

За да добавите снимки, отидете в горното ляво меню и изберете папката, в която се съхраняват вашите изображения. Можете да прегледате папките или да въведете конкретен път. В менюто има и три бутона: Проекти, за да се върнете към главното меню, Запазване, за да запазите избраните снимки в папката Проекти с потребителско име, и Настройки за опции за персонализиране.

Меню

Меню за показване на източниците

Снимките, които са избрани, са обозначени с отметка. Ако дадена снимка е била добавяна многократно, до нея ще се покаже съответният номер. В долната част се намира бутонът Добавяне на избрани изображения, който ви позволява без усилие да добавите избраните изображения от папката с източници към фотопродукт. В долния ляв ъгъл ще намерите два бутона: Избери всички и Деселектирай всички. Тези бутони осигуряват удобен начин за избор или отмяна на избора на всички показани изображения с едно щракване. В долния десен ъгъл ще откриете опциите за показване. Подобно на интерфейса на Дизайнера, снимките могат да се сортират по име, тип, дата, употреба или рейтинг. Освен това имате възможност да регулирате размера на миниатюрите на снимките, като щракнете върху бутона View (Изглед) и изберете желания размер. Освен това в този раздел можете да превключвате опцията Показвай името на файла на включване или изключване.

Изображения, показвани в менюто

Можете лесно да видите увеличена версия на изображенията, като щракнете върху иконата на лупа, която се появява, когато поставите курсора на мишката върху миниатюрата. Това действие ще отвори прозорец, показващ по-голямо изображение. В този прозорец можете да преминавате между изображенията, като просто щракнете върху бутоните Назад и Напред, което ви позволява да преминавате безпроблемно от едно изображение към друго.

Изглед на увеличеното изображение

Меню за фотопродукти

В долното меню се показват изображенията, избрани за печат като конкретен фотопродукт. За всеки избран продукт и размер се създава раздел. Като щракнете върху тези табове, можете лесно да преглеждате избраните изображения в тях. Ако желаете да премахнете даден раздел и избраните в него изображения, просто потърсете иконата на кръстче вдясно от описанието на продукта. Щракването върху тази икона с кръстче незабавно ще премахне раздела и свързаните с него изображения, като ви предостави лесен начин за управление на избраните от вас продукти. Изображенията могат да бъдат премествани между разделите чрез плъзгане и пускане.

Меню за фотопродукти

В долния десен ъгъл можете да превключвате между два изгледа: нормален изглед на изображенията или изглед на списъка за показване на вашите изображения.
В долния ляв ъгъл ще намерите следните бутони:
Изберете всички, за да изберете всички снимки в тази статия.
Деселектиране, деселектиране на всички избрани снимки в тази статия.
Remove selected (Премахване на избрани), изтрива всички избрани снимки от тази статия.
Copy to new article (Копирай в нова статия), копира избраните снимки от тази статия в нова статия, което улеснява подреждането на едни и същи снимки в различни статии.
Когато поставите курсора на мишката върху дадено изображение, ще видите бутони за редактиране или изтриване. Освен това можете да регулирате броя на копията на изображенията, като промените стойността в полето за единица. Тези опции ви дават гъвкавост и контрол върху управлението на изображенията без усилие.

Избиране на изображения

Когато избирате изображения за печат, не забравяйте, че всеки избор е специфичен за конкретен продукт и размер. Това означава, че ще трябва да добавяте изображения поотделно за всеки продукт и размер. Например, ако искате да отпечатате едно и също изображение като фотопечат с размери 21 x 30 и 30 x 45 FineArt Baryta, ще трябва да добавите изображението два пъти, по веднъж за всеки продукт. Можете да изберете толкова единици за всяко изображение, колкото желаете.

За да добавите снимки, просто ги изберете от горното меню. Избраните снимки ще бъдат отбелязани с отметка и синя рамка. След като изберете всички снимки, които искате да отпечатате за даден продукт и размер, щракнете върху бутона Добавяне на избрани изображения или ги плъзнете в долното меню. Ако преди това сте подредили избора си на изображения и искате да запазите същата организация, трябва да плъзнете и пуснете изображенията в същия ред.

Избрани изображения за добавяне

Ще се появи селектор за избор на продукти. По подразбиране той ще покаже предварително избрания продукт. Можете обаче да изберете друг продукт от лявата колона. Ще се покажат всички налични продукти с единични изображения. Характеристиките на избрания продукт се показват в средната колона, където можете да конфигурирате опции като покритие или формат.

Меню за избор на продукт

В дясната колона се показват всички снимки, които сте избрали и добавили. Можете да увеличите броя на копията за всяка снимка, като регулирате стойността под нея. Можете да щракнете върху стрелките или да въведете броя ръчно. За да зададете един и същ брой копия за всички избрани снимки, въведете количеството в полето Quantity (Количество) в долната част на менюто. Можете също така да промените броя на копията по-късно.

Всяка снимка ще има цветно поле в горния ляв ъгъл, указващо качеството на изображението в зависимост от избрания продукт.

Снимка, избрана в менюто за избор на продукт

Когато преместите мишката си върху изображение, ще се появят два бутона. Щракването върху бутона за редактиране ще отвори прозорец, в който можете да направите последни корекции на снимката. Щракването върху бутона за изтриване ще премахне изображението от избора. По-късно двата бутона ще бъдат достъпни и в раздела Продукти. След като приключите с конфигурирането на продукта, щракнете върху Вмъкване.

Редактиране на изображения

След като изображенията са добавени като продукт, можете лесно да правите корекции на цветовете и да ги изрязвате. Когато преместите мишката върху изображение, ще се появи икона на гаечен ключ. Щракването върху нея ще отвори прозореца за коригиране на изображенията. Вдясно ще видите предварителен преглед на редактираното изображение. В лявата колона ще намерите различни инструменти за корекция.

Прозорец за коригиране на изображенията

В горната част на лявата колона можете да промените броя на единиците, които да добавите в кошницата, да проверите състоянието на качеството на изображението, да изтриете изображението и да изберете формат. Ако изберете Landscape (Пейзаж) или Portrait (Портрет), над визуализацията на изображението ще се появи правоъгълник, представляващ видимата област на фотопродукта. Можете да промените размера му, като плъзнете границата му с мишката. За да го преместите, щракнете и задръжте вътре в полето и плъзнете до желаната част от изображението.

Ако изберете Неизрязано, изображението ще бъде мащабирано така, че да отговаря на размера на изделието, без да се изрязва. Това може да доведе до появата на бели рамки от двете страни, които можете да изрежете ръчно, ако е необходимо. За повече подробности вижте Режим на изрязване.

Щракването върху бутона Filters (Филтри) в лявото меню ще отвори меню с различни опции за филтриране. То работи по подобен начин като Дизайнера. За повече информация вижте статията Прилагане на филтри. Натискането на бутона Surfaces and Formats (Повърхности и формати ) отваря меню, в което можете да конфигурирате настройките за статията и да активирате функцията Image Enhancement (Подобряване на изображението). Ако изберете различна конфигурация, изображението, записано с новите настройки, ще се появи в отделен раздел, съответстващ на последната конфигурация.

Раздел Повърхности и формати

В долния десен ъгъл ще намерите бутоните Напред и Назад. Те ви позволяват да се придвижвате през всички избрани изображения в статията в прозореца за редактиране. Тази функция ви позволява бързо да прегледате всички изображения и да направите необходимите окончателни корекции на цветовете и оформянето. Когато сте доволни, просто щракнете върху Запис.

Режими на преливане

Моля, обърнете внимание, че по производствени причини винаги произвеждаме с 2 мм отстъпи от всички страни. Това означава, че малка част от вашето изображение ще остане извън ръба на изображението. Тази област е показана като червена линия.

Когато поръчвате продукт с едно изображение, като например плакет, плакат FineArt или фотоотпечатък, можете да избирате между два различни режима на изрязване:

1. Стандартен режим (изрязан)

Стандартен режим

Вашето изображение ще бъде изрязано, за да се побере в избрания размер за печат. Ако съотношението на страните на обекта се различава от това на печата, части от обекта ви ще отпаднат поради новото изрязване.

2. Индивидуален режим (без изрязване) / бели рамки

Индивидуален режим

Когато е избран индивидуален режим, софтуерът ще се опита да вмести целия файл с изображение в изходния формат (минус 2 мм отстъпление по производствени причини). Решаващият фактор е по-дългата страна на файла, като се има предвид съотношението на страните. Ако искате да отпечатате файл с изображение 2:3 върху формат на изхода 3:4, може да се появят бели полета отгоре и отдолу.