Проект за преглед

Проект за преглед

Ако се опитвате да добавите продукт в количката и онлайн дизайнерът открие потенциални грешки, като например празни полета за изображения, текстови полета или празни страници, вдясно ще се появи бутонът Преглед на проекта. Това ще доведе до изброяване на всички открити проблеми в дясното меню.

Преглед на проекта

За всяка идентифицирана грешка ще бъдат предоставени различни опции:
Преглед ви отвежда до конкретната страница за проверка, като ви позволява да разгледате проблема.
Delete (Изтриване) се появява, когато е забелязано празно поле за изображение или текстово поле. Щракването върху тази опция ще премахне идентифицирания празен елемент.
Игнориране е налично, ако е открита празна страница. Щракването върху Игнориране ще премахне този проблем от колоната Преглед на проекта.
Трябва да изберете най-подходящия за вас вариант, за да сте сигурни, че проектът ви отговаря на очакванията ви. След като всички притеснения бъдат отстранени, разделът Review project (Преглед на проекта ) ще изчезне и ще можете да добавите продукта в количката.

 

Вашите езикови настройки не съответстват на езика на този уебсайт. Моля, изберете:

Вашите езикови настройки не съответстват на езика на този уебсайт. Моля, изберете: