Прилагане на филтри

Прилагане на филтри

За да направите корекции на цветовете на изображенията и обектите в даден фотопродукт, можете да приложите филтри. Тези филтри ви позволяват да регулирате контраста, цвета и наситеността на обектите, след като са поставени. За да приложите филтри, изберете обекта и щракнете върху бутона " Филтри" вдясно, с което се отваря менюто "Филтри".

Чрез регулиране на Brightness (Яркост) можете да я увеличите до 100 (максимална бяла точка) или да я намалите до -100 (максимална черна точка). Тази универсална настройка е полезна не само за изображения, но и за клипчета. Например можете да превърнете черен клипарт в бял, като увеличите максимално яркостта му, или обратното - да превърнете бял клипарт в черен, като намалите яркостта му.

Филтър, приложен към клипарт, увеличена яркост

Чрез настройване на стойността на контраста можете да увеличите или намалите контраста на обекта, като диапазонът варира от 0 (без промяна) до минимум -200 и максимум 500.
Промяната на стойността на Наситеност влияе върху интензивността на цветовете. При стойност по подразбиране 100, задаването ѝ на 0 ще направи изображението или обекта черно-бял, докато увеличаването ѝ може да увеличи наситеността на цветовете до 300.

Филтри, приложени към изображението

Регулирането на стойността Hue (Оттенък) променя нюанса на изображението, като ви позволява да регулирате тона на изображението или да създадете артистичен резултат. В полето Colour (Цвят) можете да изберете нюанс, който да оцвети избрания обект, а интензивността му може да се контролира с помощта на полето Colouration (Opacity) (Оцветяване (непрозрачност )). Чрез модифициране на полетата Hue (Оттенък) и Colourization (Оцветяване) на клипсовете или полетата за запълване на текстури можете лесно да постигнете цветова хармония в дизайна на вашия фотопродукт.

Филтър Colourization, приложен към клипарт

Освен това под инструментите са показани някои опции на шаблона на филтъра. Натискането на бутона Reset (Нулиране) в горната част ще възстанови първоначалните стойности на обекта.