Mini Leporello

Мини Лепорело се предлага в менюто за избор на продукти в раздел Карти. Избирането на Mini Leporello ще отвори конфигуратора, който предлага различни формати с определен брой страници. Можете да изберете количеството или да въведете ръчно желания брой в полето Custom (Потребителски). Има и няколко варианта на хартия, от които можете да избирате. След като конфигурирате предпочитанията си, просто щракнете върху Дизайн, за да продължите.

Конфигуратор на Mini Leporello

Сгъване на Mini Leporello, предна и задна част

Всички Mini Leporello имат две области за проектиране: Предна и задна част, които се виждат в долното меню на онлайн дизайнера. Всяка област съдържа определен брой страници, в зависимост от избраната конфигурация. Страниците са обозначени с водачи, съответстващи на зоните за сгъване. Обърнете внимание, че броят на страниците определя позицията на предната и задната част на Mini Leporello. За Mini Leporello с 8 и 12 страници предната и задната част се намират в една и съща конструктивна област (предна част).

Мини Лепорело с 12 страници в дизайнерски вариант

12 страници Mini Leporello, сгънати

За 10 страници Mini Leporello предната част е в зоната за проектиране отпред, а задната част е в зоната за проектиране отзад.

10 страници Mini Leporello в дизайнерски формат

10 страници Mini Leporello, сгънати