Клипарти

Наличен е богат избор от клипчета, които можете да използвате във вашите проекти. Те могат да бъдат разгледани, като щракнете върху бутона Cliparts в дясното меню. Можете да прецизирате търсенето си, като изберете категория от полето Категория или като въведете конкретна ключова дума в полето Търсене.

Меню

Можете да отбележите любимите си клипарти, като щракнете върху иконата на сърце в долната част на всеки клипарт. Иконата на сърце ще стане сива и любимите ви клипарти ще се показват в горната част на менюто с клипарти за бърз и лесен достъп. За да премахнете даден клипарт от любимите си, щракнете отново върху иконата на сърце, за да го отмените.

Любими клипарти, избрани чрез икона на сърце

За да добавите клипарт към фотопродукт, изберете клипарта, като задържите натиснат бутона на мишката и го плъзнете върху фотопродукта. Клипартът ще бъде поставен в горната част на продукта с настройките по подразбиране. Може да се наложи да коригирате размера и позицията му, за да пасне на вашия дизайн. Когато клипартът е избран, над него ще се появи меню с опции за обръщане по хоризонтала, вертикала и изтриване.

Избран клипарт с инструменти в горната и дясната колона

Както и при другите обекти, когато е избран клипарт, бутоните с неговите инструменти ще се появят в дясната колона. Цветовете на клипарта могат да се променят чрез прилагане на филтри. За повече информация вижте статията Прилагане на филтри. Не забравяйте, че менюто Позиция съдържа инструментите за подравняване, слой и непрозрачност.