Качество на изображението

Качество на изображението

Изображенията, показани в онлайн дизайнера, са изображения за предварителен преглед и могат да изглеждат размазани, когато се увеличат. Въпреки това можете да бъдете сигурни, че за създаването на вашия фотопродукт ще бъдат използвани оригиналните файлове с висока разделителна способност. Моля, винаги проверявайте индикатора за качество в Онлайн дизайнера. Можете да получите достъп до него, като изберете изображението си в работната област. За най-добри резултати качеството на изображението трябва да е много добро.

Примери за опции на индикатора за качество на изображението в онлайн дизайнера

Когато поръчвате отделни изображения, без да минавате през дизайнера, състоянието на качеството на изображението може да се провери, като се постави мишката върху цветното квадратче в левия ъгъл на миниатюрата.

Състояние на качеството при поръчка в насипно състояние

Моля, обърнете внимание, че индикаторът за качество на изображението отчита само разделителната способност и не взема предвид фактори като размазване или заклащане на фотоапарата. Препоръчваме ви предварително да проверите остротата и цялостното качество на изображенията.