Mini Leporello

Мини Лепорело можете да намерите в менюто за избор на продукти в раздел Карти. След като го изберете, ще се отвори конфигураторът. Можете да избирате от няколко формата, всеки от които с определен брой страници. Можете да изберете количество или да въведете число в полето Custom (Потребителски). Освен това можете да избирате и между различни видове хартия. След като конфигурирате, натиснете Дизайн.

Mini Leporello configurator

Дизайнерът се отваря с празно Mini Leporello, което можете да проектирате. Както и при другите фотопродукти, можете да изберете линия за проектиране, да изберете един от шаблоните и да го персонализирате според нуждите си.

Сгъване на Mini Leporello, предна и задна част

Всички Mini Leporello имат две области за проектиране: Предна и задна част, които се виждат в долното меню. Всяка област съдържа определен брой страници, в зависимост от избраната конфигурация. Страниците са обозначени с водачи, съответстващи на зоните за сгъване. Имайте предвид, че броят на страниците определя позицията на предната и задната част на Mini Leporello. За Mini Leporello с 8 и 12 страници предната и задната част се намират в една и съща конструктивна област (предна част).

12 pages Mini Leporello in designer

12 pages Mini Leporello folded

За Mini Leporello от 10 страници предната част е в предната област за проектиране, а задната част е в задната област за проектиране.

10 pages Mini Leporello in designer

10 pages Mini Leporello folded