Качество на изображението

Качество на изображението

Изображенията, поставени в софтуера Saal Design, показват предварителен преглед на изображението и не се показват в пълна резолюция. Поради това е възможно изображенията да изглеждат размазани, когато са увеличени в софтуера Saal Design. Оригиналният файл, разбира се, ще бъде използван в оригиналното си качество за изработването на вашия фотопродукт.
Моля, винаги проверявайте индикатора за качество в софтуера Saal Design. Достъпът до него се осъществява, като изберете изображението в работната област. За постигане на най-добри резултати качеството на изображението трябва да е много добро.

Image quality indicator options examples

Моля, имайте предвид, че при проверката на качеството на изображението се взема предвид само разделителната способност. Други фактори (размазано или разклатено изображение) не се вземат предвид. Препоръчваме ви предварително да проверите остротата и качеството на изображенията.
Сравнение на софтуера Saal Design с примера на Photoshop:

Comparing Saal Design software with Photoshop