Избор на продукти

Избор на продукти

Чрез Saal Digital е възможно отпечатването на изображения върху широка гама от продукти. Всеки от тях предлага различни инструменти за персонализация в зависимост от характеристиките на продукта. Когато стартирате софтуера за настолни компютри, първото нещо, което се отваря, е Избор на продукт. Тук ще намерите основните категории продукти. Те включват Принтове, Фотокниги, Картини за стена, Картички и много други.

Прозорец за избор на продукт

Всяка продуктова категория има няколко подкатегории. Например, ако изберете Photo Books (Фотокниги), ще се покажат различните подкатегории, като Hardcover Photo Book (Фотокнига с твърди корици), Professional Line Photo Book (Фотокнига с професионална линия), Portfolio Albums (Албуми за портфолио) и др.

Прозорец за избор на фотокниги

Поради широката гама от продукти може да има дори подкатегории в подкатегориите, в зависимост от статията. В този пример, ако изберете Professional Line Photo Book, ще се покажат опциите за формат на този продукт. Щракването върху някоя от тях ще ви отведе до конфигурацията на продукта. В случая на фотокниги например можете да изберете различни опции за материала на корицата, страниците, дали да включите подаръчна кутия и т.н. Щракването върху Дизайн ще отвори Дизайнера с избрания продукт и конфигурация, която трябва да бъде проектирана.

Панел за конфигуриране на фотокнига 30 x 30 Professional Line

Когато е избрана продуктовата категория, в горната част се появява името на избрания продукт. Това също така играе ролята на навигатор. Щракването върху някое от имената на категориите ще ви върне в менюто за избор на категория. Това ви позволява да прелиствате различните категории и подкатегории, за да изберете най-добрия продукт и конфигурация за вашите изображения. Например, след като изберете Плакат/FineArt > FineArt > Персонализиране на FineArt, ще бъдете отведени до панела за конфигуриране.

Панел за конфигуриране на FineArt

Щракването върху заглавието Poster/FineArt в горната част ще ви върне в менюто с категории, където можете да изберете друга категория, например Photo in changeable frame (Снимка в сменяема рамка).

Прозорец за избор на Poster и FineArt