Групови галерии

Групови галерии

В допълнение към създаването на индивидуални галерии можете да създадете и галерии за групови снимки, които са достъпни от всички индивидуални QR галерии. Това позволява на всеки участник да поръчва групови снимки. За да настроите това, щракнете върху Добавяне и след това изберете Добавяне на нова групова галерия. Това ще създаде групова галерия, в която можете да качите споделените снимки.

Групова галерия

За да добавите снимки в тази групова галерия, щракнете върху Редактиране, за да я отворите. След като влезете в галерията, щракнете върху Добавяне, след това изберете Добавяне на изображения и изберете мястото, където се съхраняват груповите снимки, за да ги качите.

По подразбиране груповата галерия наследява настройките от родителската галерия. Имайте предвид, че е възможно да зададете различни настройки, като щракнете върху бутона Настройки за продажби в рамките на груповата галерия и премахнете отметката Наследяване на настройките на родителската галерия. След това ще трябва да разрешите нейното нареждане и да конфигурирате настройките ѝ, което ще ви позволи да зададете различна ценова листа, ако желаете.