Добавяне на елементи към фотопродукта

Добавяне на елементи

Има различни елементи, които могат да бъдат включени в даден фотопродукт, за да се създаде персонализиран дизайн, като например изображения, текст, полета за запълване и клипарт.

Добавяне на изображения

Съществуват различни начини за добавяне на изображения към фотопродукта:

1. От менюто в лявата колона, като изберете изображението и го плъзнете в работната област.

Dragging images from left column

2. Като плъзнете изображенията директно от прегледа на папките в дизайнера. Добавените по този начин изображения ще се появят в лявата колона на дизайнера, заедно с останалите изображения.

3. Като щракнете върху бутона Добавяне на изображение, ще се появи поле за изображение на продукта. Можете да плъзнете изображение от лявата колона в това поле за изображение или да изберете полето за изображение и да щракнете върху бутона Избери снимка в горната част на полето. Щракването върху този бутон ще отвори браузъра ви и ще ви позволи да изберете изображение от вашето устройство, което да включите във вашия фотопродукт. Кутиите за изображения се използват в макетите.

Insert image and Replace image options on a layout

Ако изображение вече е било поставено във фотопродукта и друго изображение е плъзнато от лявата колона във фотопродукта, ще се появи опцията Замяна на изображението. Ако плъзнатото изображение се пусне върху тази опция, вече поставеното във фотопродукта изображение ще бъде заменено с новото изображение.

4. Щракването с десния бутон на мишката върху изображение в менюто в лявата колона води до появата на меню. Изборът на опцията Вмъкване на изображение автоматично ще постави изображението във фотопродукта.

Insert image button from left column

Добавяне на текст

Текстът може да бъде добавен към фотопродукта, като щракнете върху бутона Add text (Добавяне на текст) в горното меню на Дизайнера.

New Text Box added

Когато щракнете върху него, в средата на фотопродукта ще се появи поле за текст, който можете да персонализирате. Има два начина за изписване на текста в това поле:

1. Като изберете полето за текст и щракнете върху бутона Редактор на текст над него. Това ще отвори прозорец на текстовия редактор, в който можете да въведете текста, който искате да добавите. Този прозорец на текстовия редактор съдържа и всички инструменти за конфигуриране на текста. Можете да променяте текста директно оттук. За да добавите текста, написан в текстовия редактор, към вашия фотопродукт, натиснете бутона OK в този редактор.

Text Editor window

2. От Дизайнера, като щракнете два пъти с мишката върху текстовото поле, клавиатурата ще бъде активирана, за да можете да добавите текста. Инструментите за конфигуриране на текста са достъпни и в дясната колона, като изберете текста и щракнете върху бутона Text box (Текстово поле). Тук могат да се персонализират шрифтът, размерът, подравняването и цветът на текста, наред с други опции.

Добавяне на поле за запълване

Полетата за запълване могат да се добавят към фотопродукта, като щракнете върху бутона Добавяне на запълване в горното меню на дизайнера. По подразбиране се създава цветен правоъгълник.

New Fill Box added

За да промените размера на полето за запълване, щракнете върху рамката му и като държите бутона на мишката натиснат, преместете курсора до желания размер и форма. По този начин можете например да приложите текстура към една страница от фотокнига.

Менюто за конфигуриране на полето за запълване се показва, като щракнете върху бутона Edit fill (Редактиране на полето за запълване), който се появява в горната част, когато е избран, или върху бутона Fill box (Поле за запълване) от менюто вдясно.
В горното меню вдясно са налични различни видове запълвания: Цвят, Градиент или Текстура. Всеки тип има различни възможности за персонализиране.

Добавяне на клипчета

Клипартите могат да се добавят към фотопродукта, като щракнете върху бутона Клипарти в менюто вдясно. Показва се голям избор от клипарти. Те могат да бъдат филтрирани по категория или по ключова дума, въведена в полето за търсене, за бързо намиране на клипарти по определена тема.

Clipart added

За да добавите клипарт към фотопродукта, изберете клипарт от това меню, като задържите натиснат бутона на мишката и го плъзнете във фотопродукта. Друг начин за добавяне на клипарт е да щракнете с десния бутон на мишката върху него и да щракнете върху Вмъкване на клипарт.
Добавеният клипарт ще се появи във фотопродукта с размер по подразбиране. Ще трябва да коригирате размера, за да отговаря на нуждите на вашия дизайн.